Διεύθυνση: Ηριδανου 19, Αθήνα 11528
Τηλ.: 210-7213304, fax: 210-7227269
info@bkk.gr